| 03:57
מחיר הנסיעה שלך הוא 3.2 ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא 3.2 ₪