| 23:53

בגלל התפשטות מגיפת הקורונה הפעלת קווים במתכונת מצומצמת הפעלת רק את הקווים [1,2,3,4,5,40,454,455,457,460,463] במתכונת מצומצמת ומותאמת. בכדי לראות את הלו"ז לכל קווים, ניתן ללחוץ על הלשונית "קווים" בסרגל העליון של האתר

25/03/2020

הפעלת קווים במתכונת מצומצמת

הפעלת רק את הקווים [1,2,3,4,5,40,454,455,457,460,463] במתכונת מצומצמת ומותאמת.

בכדי לראות את הלו"ז לכל קווים, ניתן ללחוץ על הלשונית "קווים" בסרגל העליון של האתר